Usluge

Stomatološka ordinacija K Dent pruža usluge iz svih oblasti stomatologije, koristeći najsavremenije materijale i metode za rad po pristupačnim cenama. Stomatološki pregled je besplatan kao i plan terapije, potrebno je samo da zakažete termin.

Bolesti zuba

 • Sanacija karijesnih lezija i zbrinjavanje zuba estetskim ispunima
 • Kompozitna nadogradnja zuba
 • Endodontska terapija zuba (lečenje kanala korena zuba)

Parodontologija

 • Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga sa zuba
 • Obrada parodontalnih džepova
 • Hirurška terapija parodontopatije

Oralna hirurgija

 • Rutinsko i komplikovano vađenje zuba
 • Vađenje impaktiranih umnjaka i očnjaka
 • Hirurško zatvaranje oroantralne komunikacije (plastika sinusa)
 • Ugradnja implantata

Stomatološka protetika

 • Metalokeramičke i bezmetalne krune
 • Totalne i parcijalne pločaste proteze
 • Skeletirane proteze
 • Protetske nadoknade na implantatima

Dečja i preventivna stomatologija

 • Uklanjanje mekih naslaga i obučavanje u održavanju oralne higijene
 • Zalivanje fisura
 • Aplikacija koncentrovanih fluorida
 • Vađenje mlečnih zuba

Estetska stomatologija

 • Izbeljivanje vitalnih i avitalnih zuba
 • Nakit za zube

Ortodoncija

 • Fiksni i mobilni ortodontski aparati